RAKENNUSPROJEKTIN ETENEMINEN

01/2007       Tontin etsintä alkaa
10/2007       Laasonportin tontit hakuun
12/2007       Päätös tontin saamisesta
23.1.08        Päätös tontin vastaanottamisesta ja varausmaksun maksaminen kunnalle
24.1.08        Suunnitteluaineistot ja osoite kunnalta
1.2.08         Ensimmäisen talotoimittajan puheille -> suunnittelu alkaa
1.3.08         Teri-Talojen kontaktointi
8.3.08          Vastaavan mestarin sopiminen
30.3.08        Kaupat tontista kunnan kanssa
10.4.08        Luonnokset talosta valmistuu -> tarjouspyynnöt eri toimittajille
                  LVI- ja sählösuunnittelijoiden kontaktointi, keittiö-/kalustesuunnitelmien aloitus
3.5.08         Kaupat nykyisestä asunnosta
16.5.08        Tontin raivaus alkaa
27.5.08        Maaperätutkimus tontilla
31.5.08        Kaupat talopaketista Teri-Talojen kanssa
                  Arkkitehtipiirustukset valmistuu
                  Naapureiden kuuleminen ja rakennuslupahakemus kunnalle
11.6.08        LVI-suunnitelmat valmistuu
24.6.08        Vuokrasopimus väliaikaisesta asunnosta